GRAFIT Netolice s. r. o.
| Grafit | Granex | O firmě | Historie | Výstavy a veletrhy | GDPR | Kontakt |       English Deutsch

Historie v těžbě a úpravě grafitu1848         Na území české republiky se těžitelná ložiska grafitu nacházejí v oblasti jižních Čech a moravského grafitového pruhu. Zahájení těžby v obou oblastech spadá do 18. století. Koncem 19. a začátkem 20. století patřilo území dnešní české republiky k největším výrobcům a vývozcům grafitu.

        Koncem 19. a začátkem 20. století produkovaly grafit v jižních Čechách České tuhové závody v Hůrce, Schwarzenberské tuhové doly v Černé a Chvalovické těžařstvo ve Chvalovicích na netolicku. Vlastní úpravna grafitu v Netolicích byla vybudovaná v letech 1941-2 se zařízením demontovaných budov původně umístěných na nedalekém ložisku grafitu Chvalovice.

        Po znárodnění těžkého průmyslu v říjnu 1945 došlo ke sloučení všech jihočeských těžebních a úpravenských grafitových lokalit do jediného závodu se sídlem v Netolicích a závod byl začleněn do n.p. Příbramské rudné doly v Příbrami. V roce 1950 byly utvořeny samostatné Tuhové závody, podnikové ředitelství v Netolicích, které zahrnovaly úpravnu v Netolicích, doly ve Chvalovicích a Kolodějích n. Lužnicí a úpravnu v Černé v Pošumaví, na Moravě pak závod Staré Město pod Sněžníkem a Velké Tresné. V roce 1954 byly od podniku odloučeny moravské závody a podnik Tuhové doly Netolice trval do roku 1958, kdy byly již jako závod začleněn do n.p. Příbram. V roce 1993 vznikla samostatná akciová společnost GRAFIT Netolice.

        Úpravna grafitu v Netolicích zpracovávala v letech 1945-1958 krystalickou grafitovou surovinu z nedalekých dolů Chvalovice a Chrášťany, z dolu Černá v Pošumaví a dále bylo využíváno ložisko jemně krystalického grafitu v Kolodějích n. Lužnicí.

        V důsledku vyčerpání zásob na lokalitách Chvalovice, Chrášťany a zatopení dolu v Černé v Pošumaví s ohledem na výstavbu Lipenské nádrže byly uvedeny do provozu doly Domoradice u Českého Krumlova a v roce 1959 Bližná v Černé v Pošumaví. Dále byly postupně otevírány doly Lazec a Český Krumlov jako náhrada za důl Domoradice, který byl uzavřen z důvodu vyčerpání zásob.

        Přechod na nová ložiska si vynutil v letech 1951-61 rekonstrukci technologického zařízení v úpravně grafitu v Netolicích.

        Poslední rekonstrukce na úpravně byla dokončena v roce 1987, při které byla zpevněna plocha pro skladování suroviny, postavena nová drtící linka, nová budova flotační úpravny s inovovanými flotačními linkami a nové třídění spolu s balením.
V roce 2003 byla úprava grafitu flotací ukončena.

© 2002 - 2023   KOH-I-NOOR GRAFIT s.r.o.